Страница 101

Зад. 2 Цъфва дрянът, цъфват брястът и ивата. Около кошера се чуват първите песни с жужене, напомнящо каракачански припев край сламена колиба. Литват първите пчели и се завръщат с пълни кошници. Стражата на входа ги приветства, работничките вътре се втурват да помагат. Царицата майка закръжава, обикаля владенията и одобрява подредбата на клетките.

 

Зад. 3 Звънеше песента под ясното небе, ронеха се думите като зърна на тежки класове. Индже слушаше. Нещо сладко се топеше в гърдите му, от очите му се проронваше сълза и падаше върху бялата грива на коня му. Първата сълза, която Индже беше пролял през живота си.

 

Зад. 4се превърна – минало свършено време

е – сегашно време

съобщи – минало свършено време

постави – минало свършено време

се забавляват – сегашно време

готвят – сегашно време

ще проверят – бъдеще време

ще се превърне – бъдеще време

изпробва – минало свършено време

каза – минало свършено време

се държеше – минало несвършено време

се знае – сегашно време

е направена – минало свършено време, страдателен залог

.

Глаголните форми, разпределени според това какво действие спрямо момента на говоренето означават:

предходно действие – се превърна, съобщи, постави, изпробва, каза, се държеше, е направена

съвпадащо действие – е, се забавляват, готвят, се знае

следходно действие – ще проверят, ще се превърне

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане