Страница 105

Зад. 2 И двете глаголни форми - описва и сравнява, са в сегашно време.

Редактиран вариант:

Народният певец описва българската девойка, сравнявайки я с „ясно слънце“. Той характеризира очите ú като ги оприличава на „черни череши“, а зъбите ú – на „бисер“. Снагата на героинята е сравнена с „тънка топола“.

 

Зад. 3 Предпочитаното глаголно време в стиховете на Вазов е минало неопределено: пътувал съм, скитал съм, ходил съм, виждал съм.

При промяна на глаголите в минало свършено време – пътувах, скитах, ходих, виждах, се създава усещането за отминалост; действието е извършено и е приключило. Минало неопределено време, при което резултатът от действието се проявява в момента на говоренето, създава усещането за  перспектива – този резултат винаги ще е налице.

 

Зад. 4 резултат от действие, важен за момента, за който се говори:

Изработил съм модела и мога да участвам в състезанието.

Научил съм си урока по физика. Нека ме изпитат.

траен резултат, който се е превърнал в качество на вършителя на действието:

Завършил съм 7. гимназия.

Младият конструктор е изобретил уред с широко приложение.

действие, извършвано многократно:

Пътували сме много пъти със самолет

Плавала съм всяко лято с параход.

 

Зад. 5 Употребеното в диалозите минало неопределено време буди смях, защото героите лъжат самохвално.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане