Страница 108

Зад. 1 Отг. г)

Той беше хвърлил мрежата.

 

Зад. 2 Отг. а)

Когато отидох у тях, той вече беше заминал за Париж.

 

Зад. 3 Отг. б)

Момчето щеше да победи в конкурса за есе. Сказуемото щеше да победи е просто, защото това е глаголът (да) победя в бъдеще време в миналото; но  формата, с която се изразява това глаголно време (бъдеще време в миналото), е сложна, защото се състои се от два глагола: спомагателният щеше и основният победи.

Отг. а) Момчето беше победител в конкурса за есе. Съставно именно сказуемо

Отг. в) Момчето стана победител в конкурса за есе. Съставно именно сказуемо

Отг. г) Момчето беше признато за победител в конкурса за есе. Страдателен залог

 

Зад. 4 Отг. б)

Вчера щях да чета тази книга.

 

Зад. 5 Отг. в)

Той щеше да нарисува море.

 

Зад. 1 Глаголи, употребени в текста:

разхождах се – мин.св.вр.

прегръщаше – мин.несв.вр.

крачех – мин.несв.вр.

долитна – мин.св.вр.

седна – мин.св.вр.

погали – мин.св.вр.

обърнах се – мин.св.вр.

погледнах – мин.св.вр.

беше кацнал – мин.предв.вр.

довлякъл беше – мин.предв.вр.

беше кацнал – мин.предв.вр.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане