Страница 112

Зад. 1 Отг. а)

Той си е купил билет и може да влезе в залата.

 

Зад. 2 Отг. б)

Момчето беше победило в миналия конкурс и спечели награда.

 

Зад. 3 Отг. в)

щях дя пея

 

Зад. 4 Отг. в)

минало свършено време (запя, блеснаха, закапаха) и минало несвършено време (проникваше)

 

Зад. 5 Отг. а)

 

Зад.1 Авторът предпочита система от глаголни форми с основно минало свършено време, когато разказва случката (започна да работи, пристигна, запита).

С глаголни форми за минало несвършено време са означени повтарящи се действия (мажеше, очукваше, забиваше).

В репликите на героите са употребени глаголни форми за сегашно време (видиш, изцапват, работя) и бъдеще време (ще скроим).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане