Страница 113

Зад.. 2 Лукчо започва да работи в дюкянчето на майстор Гроздан и напредва бързо в обущарския занаят: маже канапа с восък, очуква подметките, забива кабари в обущата, взема мярка на клиентите. Пристига и едно семейство стоножки, баща и двама сина, които се казват Стоножко и Стокрачко и не се свъртат на едно място. Лукчо пита винаги ли децата са така немирни. Бащата Стоножка обяснява, че сега са кротки като агънца и че трябва се видят, когато майка им ги къпе: докато мие предните им крака, те изцапват задните, когато започне да мие задните, те изцапват предните. Всеки път, когато ги къпят, отива по един сандък сапун.

 

Зад. 3Текст А. се беше притиснало – минало предварително време

изглеждаха – минало несвършено време

заспа – минало свършено време

остана – минало свършено време

щяха да прекарат – бъдеще време в миналото

заякнеха – минало несвършено време

щеше да следва – бъдеще време в миналото

Текст Б. отиде си – минало свършено време

бе показало – минало предварително време

стоеше – минало несвършено време

протягаше се – минало несвършено време

не тръгваше – минало несвършено време

се търкулна – минало свършено време

поизми – минало свършено време

се освежи – минало свършено време

засия – минало свършено време

напече – минало свършено време

береше – минало несвършено време

намери – минало свършено време

беше – минало несвършено време

изглеждаше – минало несвършено време

щеше да отнесе – бъдеще време в миналото

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане