- Страница 122

Зад. 1 Отг. б)                                                          Зад. 2 Отг. а)

пътека (път)                                                        боклук

 

Зад. 3 Отг. в)                                                          Зад. 4 Отг. в)

малък (малки)                                                         възпитание

 

Зад. 5 Отг. а)                                                          Зад. 6 Отг. г)

обида                                                                       история

 

Зад. 7 Отг. б)                                                          Зад. 8 Отг. г)

пързалка                                                                 оцет (оцетът)

 

Зад. 9 Отг. г)                                                           Зад. 10 Отг. в)

рождена (рожден)                                                  смутен (смут)

 

Зад. 11 Отг. б)                                                        Зад. 12 Отг. б)

известност (вест)                                               пролетта (пролет+та)

 

Зад. 1 Искам да бъдеш искрен, да говориш винаги истината и тогава ще станеш исполин и ще влезеш в историята.

 

Зад. 2 изстрелям (из-стрелям), изхвърля (из-хвърля), източа (из-точа), изшумоля (из-шумоля)

Думите от зад. 2 са образувани с представка из.

.

Зад. 3 източа                                              искра                                             въстание

            изшумоля                                         разпореждам                                подценявам

            изток                                               разсъмва се                                  представка

            изхвръквам                                     растение                                       предразположен

            истина                                            разстояние                                   отдясно

            Искър                                              възхвалявам                                  подвиквам   

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане