Страница 45

Зад. 1 1. 1. Описание: Искърът шумеше страшно, тя видя отблясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха.

            Повествование: Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят, за да го извика да я прекара.

            Разсъждение: Що да чини? Да чака до сутринта?

1. 2. Чини – прави: Що да чини? – Какво да прави?

1. 3. По цел на общуване: съобщителни (Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят, за да го извика да я прекара) и въпросителни (Да чака до сутринта?).

  По състав: прости (Що да чини?) и сложни (Отиде там, дето стоеше ладията).

1.4.; 1. 5. EekПодчинените обстоятелствени изречения са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят, за да го извика да я прекара.

Изречението дето спеше ладиярят е подчинено определително, пояснява съществителното колибата (в която);

Отиде там, дето стоеше ладията.

Тя нито иска да мисли за подобно нещо, макар че ранни петли пропяха от Лютиброд за съмване…

Пред съюзните връзки за да, дето (където) и макар че се пише запетая; пред съюза да, употребен еднократно, не се пише запетая.

  1. 1.6. Думата ладиярят е членувана с определитетелен член ят, защото завършва на яр и означава професия (виж ПРАВОПИС).

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане