- Страница 89

Зад. 1  глагол                                        основна форма                                              вид на глагола

беше                                   е (спомагателен глагол)                                

да ходи                               ходя                                                      несв. вид

да носи                               нося                                                      несв. вид

беше определил               (да) определя                                        св. вид

е                                          е (спомагателен глагол)

прелистваше                    прелиствам                                          несв. вид

прочиташе                        (да) прочета                                         св. вид

настоя                               (да) настоя                                            св. вид

да си отреже                    (да) отрежа                                            св. вид

измисли                              (да) измисля                                           св. вид

поизмени                            (да) поизменя (2 представки)                   св. вид

препоръча                          (да) препоръчам (2 представки)              св. вид

 

Представките са оцветени в синьо.

Глагол, в чийто корен настъпва звукова промяна: нося – несв. вид (да) пренеса – св. вид

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане