Страница 10

Зад. 1 Езикът е основно средство за общуване между хората. Без него е немислимо съществуването на човечеството. Всеки език се създава и развива в пряка връзка с живота на даден народ, затова понятията род и език са неделими. Чрез езика ние опознаваме живота на своя род и ставаме частица от него.

Зад. 2 В откъса от Стефан Брезински преобладават елементи на разсъждение.

     Микротекстове (заглавията на микротекстовете формулират тезите, които защитава авторът):

  1. 1.Езикът е онова чудо, благодарение на което ние общуваме помежду си.
  2. 2.Езикът е оръдие на общуването – той е „брат мой
  3. 3.Слабото владеене на езика, на неговото богатство е в основата на много от неприятностите в живота и тогава той от „брат мой” се превръща във „враг мой
  4. 4.За да използваме това „мощно оръжие”, трябва да овладеем добре тънкостите му.
  5. 5.Още Паисий свързва неразривно понятията род и език – познаването на езика ни обвързва още по-силно като народ.
  6. 6.Изучаването на родния език трябва да бъде част от ценностната система на всеки човек.

Зад. 3 Отг.В)

 ·Текстът е подходящ за научната, медийната и образователната сфера, защото в него се разглеждат актуални проблеми, които, от една страна, са изяснени с научна точност (термини: словоред, перифразираната сентенция, роден език), а от друга страна, е използван жив метафоричен език (метафори: мощно оръжие, призив(…) непомръкнал през вековете).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане