Страница 12

Зад. 9 Отг. В)

Целта на Цветан Стоянов е да възвеличае съвършенството на родопската песен, да изтъкне умението на народния творец да създава поетични шедьоври, да подчертае, че поезията е силата и славата на един език.

Зад. 10 Отг. А)

Текстът е подходящ за използване в естетическата, научната и медийната сфера.

Зад. 11 Отг. Г)

Авторът постига емоционално въздействие с помощта на обръщения (читателю), повторения (езикът е, езикът е, езикът), епитети(нашето оръдие, древната сентенция, родния език).

Зад. 12 Отг. В)

Термини в текста са: фраза, лирика, естетика

Зад. 13 Отг. Б)

Метафори в текста са: танцуваща поезия, поетични витрини, извор на знанието.

Зад. 14 В текста се откриват емоционално оцветени изрази (Олеле!), въпросителни (Как я хвана?), възклицателни (Как си посмял!) и незавършени изречения (Ако искаш, ще те водя…), все характерни за разговорната реч. Така авторът изгражда речевата характеристика на героите.

Зад. 15 Текстът е художествен и е предназначен за естетическата сфера на общуване. От една страна, авторът общува с читателите, а от друга, е налице диалогът между героите (ученици, учител, директор) .

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане