Страница 24

Зад. 40 ТекстътВремето, свободата, паметтае есе, в което са противопоставени различни тези.

Езикът е експресивен – преобладават реторичните въпроси ( перифраза на Гео-Милевия въпрос  „Прекрасно, но що е отечество?” от поемата „Септември”), чрез които авторката поставя отделните подтези. Интересен е не само начинът, по който Лора Шумкова използва цитати от нашата история, но и умелото преплитане на история и съвременност ( от Левски през Гео Милев до Viasat Histori), за да достигне до обобщението, че съвременността, начинът, по които човек живее, формира отношението му родината. 

          Глобалист - привърженик на глобализма, според който цялото човечество трябва да приеме  (доброволно или не) един единствен цивилизационен модел за бъдещото си развитие; този модел да се превърне в задължителен еталон в политиката, общественото устройство, икономиката и културата;с други думи - една част от човечеството, конкретна нация или държава, да наложи своята цивилизационна схема на всички останали.

          EvilШегувайки се, някои казват, че Чингиз хан е първият глобалист. За колко други се сещате? 

          Конструкция 1. Построяване, строеж, изграждане, план. 2. Съоръжение, предварително приготвено и превозено до неговото местоназначение, където влиза в състава на по-сложно цяло (напр. метални, дървени и други елементи). 3. Прен. Телосложение. 4. Строеж на речта, строеж на изречението. 5. Основен начин на изказване, свойствен за някои езици (латински, старогръцки, старобългарски).

          Космополит 1. Човек, който е загубил националното си чувство и смята целия свят за своя родина. 2. Животно     или растение, което е разпространено много из земното кълбо. 3. Привърженик на космополитизма.

       Космополитизъм – идеология, която обявява човека за гражданин на целия свят , като пренебрегва понятия като родина, национални традиции, национална независимост и т. н.

          Анархия  1. Липса на организирана държавна власт, безвластие. 2. (прен.) Нарушение на установена власт, ред и дисциплина; безредие; стихийност.

         Eek!Думите са многозначни и различните значения в речниците се означават с 1., 2. 3. и т. н.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане