Страница 25

Зад. 42  Ученикът защитава тезата, че да сториш добро днес, означава да бъдеш сърдечен и милосърден, да разбираш проблемите на човека, да си съпричастен и да не мислиш за себе си, а да помагаш на нуждаещия се.

            · Първото изречение в текста има смисъла на въведение, а последното – на обобщение.

            · В текста ученикът естествено редува формите за единствено число (Но какво може да те накара да извършиш добро?) и множествено число (За да отговорим на този въпрос…). Това създава усещането за диалог, за приобщаване на читателя към проблема и в същото време подчертава личната отговорност.

            · Текстът е много добър – написан е с лекота , като умело са използвани всички възможности на езика – смяна на глаголните времена, реторични въпроси , различни по граматически строеж изречения, богат език.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане