Страница 28

Зад. 46 ♦ Образност и емоционалност в текста се постига чрез употребата на разнообразни езикови средства:

            Олицетворение – лицето на майското слънце е пламнало; полето весело се къпе в лъчите на слънцето и празнува; сърцето на пролетта бие усилено.

            Метафора море от светлина и слава;

            В текста преобладават елементи на описание (пролетно утро).

            От картината струи светлина – светлина, слънце, лъчи.

            Текстът създава весело, жизнерадостно настроение – обажда се гугутка; бръмчат пчели; подвиква пъдпъдък; любовно се боричкат немирни врабчета.            

Зад. 47           Настане утро, гори небето,

                        Цветя миришат, ехти полето;

                        Овчар засвирил, стада заблели,

                        По всички храсти пилци запели.  (Пейо К. Яворов)

 ♦ За да изгради ярката, запомняща се, жизнерадостна картина на лятното утро, Яворов използва богатите възможности на поетичната реч:

            Инверсия настане утро, гори небето (сравни – утрото настава, небето гори);

            Зрителни представи – небето гори

            Слухови представи – ехти полето; овчар засвирил; стада заблели; пилци запели;

            Асонанс –  повторение на гласни звукове е в последните думи на всеки стих „озвучава” картината – заблели , запели. 

            Важна роля за постигането на експресивност в строфата има синтактичната конструкция. Строфата е изградена от едно сложно съчинено изречение, което съдържа седем простишест от тях са кратки (подлог и сказуемо) и само седмото е разширено с обстоятелственото пояснение по всички храсти. Тази структура дава възможност да се акцентира върху отделните елементи (небето, полето, овчаря) и създава усещането за ритъм.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане