Страница 29

Зад. 48 Термини, използвани от Вл. Башев в стихотворението „Открих звезда”:диспути, телескопи, квадрант.

           В художествените текстове могат да бъдат използвани езикови средства от всички сфери на общуване – припомнете си, че художествените текстове ни представят условна реалност, новъпреки че е условна (родена в творческото въображение на писателя), тя е реалност и наподобява самия живот – как Вл. Башев би изградил художествения образ на едно научно откритие, ако не използва научна терминология, как Алеко Константинов би създал образа на Бай Ганьо, ако не използва жаргонни изрази.

Зад. 49 Отг. Г)

Описанието не е отличителен белег на художествения текст. Елементи на описание се използват ежедневно във всички сфери на общуването.

Зад. 50 Отг. В)

В текста не е използвано олицетворение (придаване на човешки черти на неодушевени предмети и животни).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане