- Страница 44

Зад. 4 Отг. А)

вижда и възприема

Зад. 5 Отг. Г)

засмян и разговорлив – свързването е съчинително

Зад. 6 Подчинителни словосъчетания:

Дяконът стана – между подлог и сказуемо – сказуемото се съгласува с подлога по число, лице, а в някои случаи – и по род;

старата гледаше поразена – между подлог, сказуемо (старата гледаше); между подлог и сказуемно определение (старата – поразена) – подчинената дума (поразена) се съгласува с главната (старата) по род и число;

Гина Кунчева - съгласуване по род и число;

пристъпи прага - формата на подчинената дума (прага) не зависи от формата на главната (пристъпи); свързване чрез прилагане

Майка му – несъгласувано определение, формата на подчинената дума (му – м. р.) не зависи от формата на главната (майка – ж.р.)

Тази нощ – съгласувано определение, формата на подчинената дума (тази – ж. р., ед. ч.) се съгласува с главната (нощ – ж. р., ед. ч.)

Зад. 7 В стихотворението „Въпрос“ Дора Габе поставя сложни въпроси за противоречията в човешкото съществуване: какъв е човекът – варварин или извисена в своите стремежи личност; как в неговата душа се вместват и най-нищожното, и най-възвишеното. Светът е твърде голям (свят безкраен), казва поетесата, за да може човек да открие отговорите. Образът на врабчето в последната част на текста внушава мисълта, че може би „разширяването на света“ отнема част от щастието на отделния човек.

За да внуши своите идеи за противоречивостта на съвременния свят, поетесата използва антоними (ужас и възторг; обич и омраза).

Употребата на възклицателни изречения (първа и втора част), реторичен въпрос (трета част), недовършено изречение (четвърта част) допринасят за постигането на максимална експресивност на изказа.

Зад. 8 а) Момичето стоеше мълчаливо до вратата.

стоеше мълчаливо – формата на подчинената дума (мълчаливо) не зависи от формата на главната (стоеше); свързване чрез прилагане;                                  

б) То е търсило пътя до сутринта. – то (подлог) – 3 л., ед. ч., ср. р.; е търсило (сказуемо) – 3 л., ед. ч., ср. р

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане