Страница 46

Surprised В отговорите на задачите сказуемите са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

Зад. 9 Някаква властна и непозната сила го изтръгваше от дома му, от тихия живот, който тя му беше предопределила. (Фани Попова-Мутафова)Изречението е сложно съставно с подчинено определително.

Зад. 10 Отг. Б)   Майка му разбра, че с него се е случило нещосложно съставно с подчинено допълнително изречение

Зад. 11а) Вървяхме към върха, когато излезе бурята.

            б) Водачът беше този, който запази самообладание

Зад. 12 а) Вървяхме към върха, когато излезе бурята – сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено за време; подчиненото изречение изпълнява службата на обстоятелствено пояснение за време.

            б) Водачът беше този, който запази самообладание – сложно съставно изречение с подчинено определително; подчиненото изречение изпълнява службата на определение.

Зад. 13 Питам се откога започва моето познанство с книгата – сложно съставно изречение с подчинено допълнително под формата на непряк въпрос.

Зад. 14 а) След като премина през тъмния двор, той влезе в стаята.

            б) Вестниците съобщиха, че новата му книга е публикувана.

            в) Видях красивото цвете, което цъфтеше на стръмния бряг.

            г) Приятно е да се пътува в Розовата долина.

Зад. 15 Отг. Г)

Снегът валеше и планината побеля сложно съчинено съединително.

Зад. 16 Отг. В)

Тя живееше наблизо, а се забависложно съчинено противоположно.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане