Страница 48

Surprised Подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 17Пред моите смаяни очи се разстилаше една величествена панорама, която се свършваше на юг със синкавия силует на Родопските гори изречението е сложно състовно с подчинено определително; пред относителното местоимение който, свързващо двете прости изречения, се пише запетая.

               В този безкраен простор, дето всички цветове и краски хармонически се сливаха във фантастична и невидима арабеска, погледът тънеше в един небосклон от лазур и поезия…

               Дето – където

             • Никога човешка дума не може изказа величието и хубостта на картината, що гледах аз

               Що – която

              Чувството, че люта жега нетърпимо палеше на тази час долу в полето, усилваше наслаждението ми.

Зад. 18 Синтактичен синоним на изречението Пред моите смаяни очи се разстилаше една величествена панорама, свършваща на юг със синкавия силует на Родопските горие първото изречение от текста на Ив. Вазов (зад.17) – Пред моите смаяни очи се разстилаше една величествена панорама, която се свършваше на юг със синкавия силует на Родопските гори. Обособеното определение и подчиненото определително изречение са синтактични синоними.

Зад. 19  а) Книгите, които чета, нашепват чудни истории.

              б) Книгите нашепват чудни истории, които вълнуват въображението ми.

              в) Книгите, които чета, нашепват чудни истории, вълнуващи въображението ми.

               Синтактични синоними са подчиненото определително изречение които вълнуват въображението ми и обособеното определение вълнуващи въображението ми.

Зад. 20 а) Който се труди, той ще успее.

             б) Триъгълникът е фигура, която има три страни и три ъгъла.

             в) Чувството, че е направил грешка, не му даваше покой.

Вж. Сложно съставно изречение с подчинено определително

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане