Страница 52

Зад. 26  SurprisedПодчинените изречения са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

             • Всички разбрахме, че няма да стигнем лесно до върха . Подчиненото допълнително изречение е съобщително.

             • Всички разбрахме кога трябва да се прояви малко инат. Подчиненото допълнително изречение е непряк въпрос и затова изречението завършва с точка.

              Сега разбрахте ли кога трябва да се прояви малко инат? Подчиненото допълнително изречение е пак непряк въпрос, но главното е въпросително (въпросителна частица ли) и затова изречението завършва с въпросителен знак.

Зад. 27 а) Искам да видя Ниагара.

              б) Къде ще ходим на екскурзия, пак не разбрах.

              в) Не зная дали ще ми хареса.

Зад. 29 Подчинени допълнителни изречения в текста са: от кого да узнае; где живее Иречек, нашият историограф; когото срещна; да му носи дисагите; где живее Иречек; ,че въпросът е за професор Иречек.

Пунктуационни особености: пред въпросителна дума и съюза да не се пише запетая; пред съюза че се пише запетая.

Вж. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане