Страница 55

Зад. 35 Всички подчертани думи изпълняват службата на обстоятелствени пояснения.

            Варианти на изреченията:

            На излизане той хлопна вратата ядосано. Той хлопна варатата с яд. Той излезе, като хлопна вратата ядосано. Излизайки, той хлопна вратата ядосано. Той излезе, хлопвайки вратата ядосано. Той излезе, хлопвайки ядосано вратата. Той излезе и хлопна вратата ядосано.

            Тръгнаха на път призори. Призори тръгнаха на път. Когато се зазори, тръгнаха на път. Тръгнаха на път, когато се зазори.

Зад. 36 •Той излезе от къщи, когато започна да се смрачава.

             • Докато чакаше, тя подвърза тетрадките си.

             Те погледнаха нагоре, където се виждаше късче небе.

             • Ученикът излезе навън, като весело си подсвиркваше.

             • Разсъжденията му са убедителни, защото почиват на конкретни факти.

             • За да не закъснее, тя взе такси.

             • Ваня ще подобри постиженията си, ако отделя повече време за учене.

             • Бързай, колкото можеш.

             • Той даде всичките си пари, въпреки че не знаеше как ще изкара месеца.

             ♦ Виж вида на подчинените обстоятелствени изречения във втората колона от таблицата.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане