Страница 57

Зад. 41 1. Ако пред подчинителен съюз или съюзна дума стои отрицателната частица не или уточняваща дума като чак, само, даже, дори, много, малко и др. не се пише запетая нито пред съюза, нито пред уточняващата дума. (Виж първото и третото изречение.)

               2. Пред съюза да, употребен еднократно, не се пише запетая.(Виж второто и четвъртото изречение.)

Зад. 42 Подчинените обстоятелствени изречения в сложното съставно са изписани с удебелен шрифт.

            Вървяха, без да говорят

            Изчезна, без да остави следа.

            Синтактични синоними: Вървяха, без да говорят. – Вървяха, мълчейки. – Вървяха мълчешката (изразът има разговорен характер).

            Изчезна, без да остави следа. – Изчезна безследно – Отиде, та се не видя(изразът има разговорен характер) Потъна вдън земя (изразът има разговорен характер)..

Зад. 43 Всички обърнаха погледите си натам, където стоеше момъкът. Изречението е сложно съставно с подчинено обстоятелствено за място.

               Не можехме да излезем, защото валеше дъжд. Изречението е сложно съставно с подчинено обстоятелствено за причина.

            Той го погледна учудено, тъй като не го беше разбрал добре. Изречението е сложно съставно с подчинено обстоятелствено за причина.

            Пред използваните съюзни думи се пише запетая.

Зад. 44 Когато бях малка, задавах на майка си глупави въпроси. Сега, когато пораснах, разбирам много неща. И да си голям, не е лесно. Постоянно имаш проблеми отървеш се от един, появи се друг. Просто споделям по някой път с моите най-добри приятелки, че ми е жал да ги гледам как се тровят с цигари. Искам да им помогна, но за да престанат, трябва да имат силна воля.

            Като свърша училище, ще гледам да си устроя живота.

            В предложения вариант са поправени правиписните и пунктуационни грешки, но текстът се нуждае от по-сериозна редакция. Например израз като просто споделям не е добър; последното изречение, което навярно е замислено като обобщение, е „залепено“, не призлиза от текста.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане