Страница 59

Зад. 46 Kiss Подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт.

 Сложни съставни с подчинени подложни:

      • Който на младини пирува, на старини робува.(Той на старини робува)

      Който последен се смее, най добре се смее.

      Който се хвали, не пали.

      Който много говори, много и греши.

Surprised Обърни внимание: всички подчинени изречения могат да бъдат заменени с той, защото изпълняват службата на подлог спрямо главното изречение; характерен белег на сложното съставно изречение с подчинено подложно е липсата на подлог в главното изречение.

Сложни съставни с подчинени определителни:

      Който се учи, той ще сполучи.(Главното изречение има подлог)

Разликите между подчинените определителни и подчинените подложни изречения са предимно смислови. Пунктуационните и интонационните им особености са еднакви.

Зад. 47 Kiss Подчинените подложни изречения са изписани с удебелен шрифт.

      Неприятно е да попаднеш в окото на бурята.(Това е неприятно)

      Струва ми се, че скоро нещата ще се променят.

      Вижда се, че зимата идва.

      Очевидно е, че не сте положили достатъчно труд.

Surprised Обърни внимание: този вид подчинени подложни изречения могат да бъдат заместени с това.

Пунктуация: пред съюза да, употребен еднократно, не се пише запетая; пред съюза че се пише.

 Зад. 48 • Повтори това, което казах. Сложно съставно с подчинено определително (сигнална дума – това).

       Повтори, което казах. Повтори го – сложно съставно с подчинено допълнително изречение.

       Което казах, да бъде повторено. То да бъде повторено – сложно съставно с подчинено подложно.

  Пред съюза да има запетая, защото пред него завършва подчиненото изречение. Да припомним – всяко подчинено изречение, което стои пред главното, се отделя със запетая.

Зад. 49 По-често в научните текстове се употребяват изречения, в които за главни изречения служат изрази като известно е, изчислено е и самите изречения са съобщителни по цел на общуване.

      • Изчислено е, че годишно зелените растения…

      • Известно е, че кореновият връх има…

В разговорната реч по-често се употребяват въпросителни изречения.

      • Известно ли ти е кога е отворена библиотеката?

В художествените текстове по-често се употребяват изречения с особена синтактична структура и метафорична употреба на думите.

      • Що ми е мило и драго…

      • Как трудна е юздата на живота…

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане