Страница 60

Зад. 50 Простите изречения в състава на сложните се отделят със запетая.

Изключения: когато за връзка между простите изречения служи въпросителна дума (какъв, кога), употребена еднократно,

Когато за връзка между простите изречения служи съюзът да, еднократно употребен.

Когато подчиненото изречение стои пред главното, то винаги се отделя със запетая (Да се пътува из тези места, е удоволствие).

Зад. 54 Редактиран вариант на изреченията, в които е допустната пунктуационна грешка:

Който захваща много работи, не свършва нито една.

Който гони два заека, и двата пропуща

Утре не се знае кой ще е жив и кой ще умре.

Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си Пауна.  

 

Зад. 55 Който не принадлежи на отечеството си, не принадлежи и на човечеството. (Той не принадлежи и на човечеството.) Изречението е сложно съставно с подчинено подложно.       

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане