Страница 63

             

Cool Главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

Зад. 59 • Когато се върна вкъщи, най-напред си пиша  домашните работи, а после играя с приятели в интернет. Изречението е сложно смесено.

             Подчинено изречение и две главни изречения, свързани съчинително. Структурното ядро е сложно съставно изречение (Когато се върна вкъщи, най-напред си пиша  домашните работи).

              Аз правя покупките вкъщи, защото родителите ми са много заети и нямат време.

             Главно изречение и две подчинени, свързани съчинително. Структурното ядро е сложно съставно изречение (Аз правя покупките вкъщи, защото родителите ми са много заети).

              Отивах на кино и срещнах брат си, който се прибираше от училище разплакан.

             Две главни изречения, свързани съчинително и едно подчинено, поясняващо второто главно изречение.За ядро служи сложно съчинено изречение (Отивах на кино и срещнах брат си).

 

Зад. 60 а) Излизам навън с кучето или гледам телевизия, когато си науча уроците.

             б) Излизам с приятели, когато времето е хубаво, и дълго се разхождаме в парка.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане