Страница 64

Зад. 62 Чрез синтактичния паралелизъм Това (...) наричам време Блага Димитрова постига ритмичност и поставя смислови акценти. Вж. Синтактичен паралелизъм; Смислов акцент.

            Поетесата използва сложни смесени изречения:

            Това, което тече през пръстите ми

            и ги остава опарени -

            наричам "време".

            Това (...) наричам време е главно изречение, а двете подчинени определителни изречения са свързани съчинително със съюза и.

             Подчинените определителни изречения стоят между частите на главното и затова са отделени със запетая и тире.

 

Зад. 63 Отг. Г)

            Чрез синтактичния паралелизъм се градират мислите и образите, привлича се вниманието на читателя, разкрива се отношението на автора към поставения проблем.

 

Зад. 64 Чрез анафоричното повторение безнадеждни, безнадеждна (Вж. Анафора) Николай Лилиев поставя акцент върху невъзможността  думите му, чувствата му да достигннат и да бъдат разбрани от обекта на  любов му. Повторението моят, моята акцентира върху индивидуалността,  интимността и неповторимостта  на преживяването.

 

Зад. 65 Създаденият текст ще бъде разсъждение. В него ще преобладават сложни съставни и сложни смесени изречения, защото чрез тях се изразяват причинно-следствени връзки (Мисля така, защото...; Не съм съгласен, макар че... и т.н.).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане