Страница 67

Зад. 69 В откъса са използвани следните цитати:

      • думите на гръцкия историк Полибий  "най-продължителната и най-оспорваната в историята дотогава"

      • думите на римския оратор Цицерон  "Картаген не би имал империя в продължение на шест столетия, ако тя не беше управлявана мъдро и с държавно умение."

Чрез употребата на цитати се постига категоричност, точност и достоверност  на представените научни факти и направените изводи.

Цитатите са отделени от авторовия текст с кавички.

Важно е да отбележим мястото на точката:

      • първи случай – цитатът е част от изречение, включена в друго изречение  точката стои след кавичките.

      • втори случай  цитатът е завършено изречение (започва с главна буква и завършва с точка)  точката стои преди кавичките, но означава завършеност на цялото изречение и не се поставя втора точка (след кавичките).

 

Зад. 70 Отг. В)

"Мъките на словото" не е цитат, а израз, чието значение се изяснява в изречението.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане