Страница 68

Зад. 73 Липсва смислова връзка между авторска реч и цитат.

             Редактиран вариант: Но изходът от борбата може да бъде друг  борецът за свобода да загине. В този случай той моли майка си да разкаже на неговите  невръстни братя защо е бил убит. Бунтовникът завещава на братята си да отмъстят за неговата смърт:

             Дано ми найдат пушката,

             пушката, майко, сабята,

             и дето срещнат душманин,

             със куршум да го поздравят,

             а пък със сабя помилват...

 

Зад. 74 Отг. Б)

             Отг. А) Липсва смислова връзка между авторската реч и цитата. 

             Възможна редакцияПътят, по който поема бунтовникът, е страшен, защото има трагичен край:

                                              ... пътят е страшен, но славен:

                                              аз може млад да загина...

             Отг. В) Цитатът е неточен (не пет деня, а три деня младите дружини...).

             Отг. Г) Липсва езикова свързаност между авторска реч и цитат (бащино ми). Чие е огнището - на юнака или на пишещия?

             Възможна редакция: Лирическият герой изпитва чувство на омраза към поробителя. Юнакът не може да гледа "турчин, че бесней" над родната земя.

 

Зад. 75 Отг. А)

Редактиран вариант: Македонски късно през нощта тръгва с важно поръчение към България: "Часът беше девет или десет. Ледовитият вятър духаше в пустинята."

             

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане