Страница 74

Зад. 1 Според Атанас Далчев думата е "жива" и чрез нея можем да изразим всичко. От нас зависи как ще я "оцветим"; дали ще значи нещо, или ще бъде "мъртва".

           • дума  1. Съчетание от звукове в човешката реч (или единичен звук), чрез което се назовава, означава едно понятие

2. Приказки, разказани неща (често лоши, неприятни за някого); 3.  Говорене; 4. Мнение, становище; 5.  Обещание.

           • слово  1. Единица от речта, която има свое особено значение; дума; реч; 2. Реч, говор, език; 3. Устно публично изказване; реч (Тържествено слово).

Думата слово звучи по-тържествено, надвсекидневно; самата ú употреба придава на речта особено звучене  говори се за нещо важно, различно от всекидневното; говори се от човек, който е носител на идеи, на различно разбиране за нещата от живота. Подобно разбиране за думата слово влага и Атанас Далчев в текста си.

           • родолюбие  Любов към родината и родното; патриотизъм.

           • патриотизъм  Любов и преданост към отечеството; родолюбие.

 

Зад. 2 Първото изречение се състои от 18 думи.

           В писмената реч думите се отделят с интервали, а в устната  с малки паузи.

 

Зад. 3 Това са чувствали всички големи писатели.

           • писател  Човек, който пише, създава художествени литературни произведения.

           В изречението думата писатели изпълнява службата на подлог.

           • се чувствали  глагол, 3л., мн.ч., мин.неопр.вр.  Вж. Морфологичен разбор

           • големи  пояснява подлога писатели  големи писатели (какви писатели?)  съгласувано определение. Вж. Синтактичен разбор

 

Зад. 4 Подчертаните думи (за, със, на) са предлози и означават смислови отношения между съществителните имена (език, слуха, партитура)  и другите думи в изречението.

           • милее за своя език

           • за да ги претегли със слуха си

           • прилича на партитура

За, със, на като части на речта са  неизменяеми думи  предлози. Вж. Предлог

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане