Страница 75

Зад. 5 • произнасям изричам, казвам, изговарям отделни звукове, думи или цял текст

           дефиниция  сбито определение или тълкуване на някакво понятие

           нов   неизвестен, непознат, който се е появил или е създаден скоро

           Фонетичен анализ: произнасям [произнасьам]  Вж. Звук и буква

            произнасям  гл., 1л., ед.ч., сег. вр.,ιιι спр.

           Винаги произнасяме думата "мама" с нежност, респект и уважение.

           произнасяме  сказуемо.

 

Зад. 6 а) робот  същ. име, м.р., ед.ч.

           б) работлив  прил. име, м.р., ед.ч.

           в) издигам гл., 1л., ед.ч., сег.вр., ιιι спр.

           Човек не бива да се превръща в робот.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане