Страница 79

Зад 10 • не казвай на никого (непряко допълнение)

             никой (подлог) не ме видя

            не видях никого (пряко допълнение)

            Правилната употреба на формите никой, никого, на никого зависи от речниковото и граматичното им значение.

 

Зад 11  авторите на текста не са оценили факта

             авторите на текста  предложно свързване; на текста  несъгласувано определение

             авторите не са оценили  съгласуване на подлога (авторите) и сказуемото (не са оценили) по число

             не са оценили факта   подчинително словосъчетание; главната (не са оценили  сказ.) и подчинената дума (факта допълн.) са свързани чрез прилагане

            двусмисленият израз се е получил

              двусмисленият израз  подчинително словосъчетание; съгласуваното определение (двусмисленият) е съгласувано по род и число с определяемото (израз)

              израз се е получил  съгласуване на подлога (израз) и сказуемото (се е получил) по род и число

 

Зад. 12 За връзка между отделните изречения Елена Дякова използва повторението на съчетанието твърде дълго, твърде много (Литературни термини  анафора).Чрез умелото използване на антитеза (чрез съюза а) и умелия подбор на антоними (бягаме  спрем; мразим  обичаме; усмихнати  намръщени), чрез повторенията  авторката постига ярко, запомнящо се внушение  истината ни прави "големи", прави ни свободни, а премълчаването ú ни "смалява"; не трябва да чакаме истината, а да я постигаме всеки ден с поведението си; да бъдем такива, каквито сме, а не такива, каквито искат да ни направят другите, защото само така можем да бъдем усмихнати, да обичаме, да се радваме на красотата в живота.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане