Страница 83

Зад. 19 изтървавам думи  казвам неволно нещо

             стоплям сърцето  радвам (някого)

             здрава основа основни, важни умения, навици

Някои думи (напр. основа) запазват значението си.

Това се стремя да направя и аз, да изградя "здрава основа" у децата. Това се стремя да направя и аз, да изградя основни, важни умения и навици у децата. Преобразуваният вариант губи от образността и емоционалността на изказа в оригинала.

 

Зад. 20 Утре си вдигам чуковете Утре напускам; в изречението фразеологичното словосъчетание изпълнява службата на сказуемо.

      • Новият работник има две леви ръце  Новият работник е непохватен  сказуемо.

      • Георги влезе в стаята с клюмнал нос Георги влезе в стаята умърлушен (какъв влезе Георги?)  сказуемно определение.

Фразеологичните словосъчетания имат не само единно лексикално значение, но и единно граматично значение  цялото фразеологично словосъчетание изпълнява определена служба в изречението.

 

Зад. 21 Вавилонско стълпотворение  бъркотия, неразбория; библейска легенда, заимствана от вавилонската и асирийската литература, за опита да се издигне във Вавилон кула до небето. Разгневен, бог объркал езиците на строителите, те не могли да се разберат и изоставили строежа

      • В гори тилилейски  много далече; произхожда от фолклора  незнайна далечна планина

      • Изгубена Станка  смотан човек; фразеологизмът идва от името на главната героинята на възрожденския писател Илия Блъсков от повестта "Изгубена Станка"

      • Домоклев меч  постоянна смъртна заплаха; произхожда от мита за урока, даден на Домокъл  владетелят на Сиракуза дал  на Домокъл власт, почести и слава, но заповядал да закачат над леглото му меч, висящ на конски косъм, та никога да не забравя, че човешкото щастие е преходно 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане