Страница 86

Зад. 32 • ляга – гл., 3л., ед.ч., сег.вр., III спр. (той ще ляга); деятелен залог

             • бликва – гл., 3 л., ед.ч., сег.вр., III спр. (той ще бликва); деятелен залог

             • заражда се – гл., 3 л., ед.ч., сег.вр., IIспр. (той ще се зароди); деятелен залог

Нелична глаголна формапонесъл – мин.св.деят.прич., 3 л., ед.ч.

Глагол със самостойно сегашно време  ляга (аз лягам)

В изреченията глаголите изпълняват службата на сказуеми.

Грешки могат да се допуснат при писане на следните глаголи:

            • понесал, вместо понесъл – проверка: понесли – в мн. ч. проблемният звук а / ъ изчезва, а щом изчезва, значи е ъ, ако остане е а.

            • въстава – думата е образувана с представка въ-, но можем да я сгрешим с представка въз-; неправилно – възства; правилновъстава

            • съхранени – сумата е образувана с представка съ-; съхранени

.

Зад. 33 Основно глаголно време и в двата текста е сегашно време.  

Чрез употребата на сегашно време в текста "Звук и светлина" живо и картинно се представя протичането на спектакъла.

Сравнете: Постепенно ритъмът се усилва, навлизат нови теми  създава се усещането за присъствие, ти си там; живо усещане за  динамика на случващото се.

            • Постепенно ритъмът се усилваше, навлизаха нови теми  липсва усещането за динамика.

            • Постепенно ритъмът се усилвал, навлизали нови теми  създава се усещане за отдалеченост от случващото се.

Сегашно време е характерно за поетическите текстове.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане