Страница 87

Зад 35 Surprised Глаголите от свършен вид се изписани с удебелен шрифт, а от несвършен са подчертани.

             Снегът падна за три чáса, докато траеше представлението на "Трубадур". Засипа кривата уличка, сложи калпак на покрива, заскрежи всички прозорци и продължаваше да се ръси на спокойни парцали, като че ли ги произвеждаше театралната машина за сняг. Всички полудяха, като го видяха. Подхлъзваха се, падаха, ставаха, въргаляха се пред вратата, замерваха се със снежни топки. (Виктор Пасков)

В текста са употребени глаголи и от свършен и от несвършен вид. Глаголите от свършен вид представят действието като цялост, а глаголите от несвършен вид в процеса на извършването му.

Глаголи от свършен вид   

            • падна –  мин.св.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – (да) падна)                                                             

            • засипа – мин.св.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – (да) засипя)

            • сложи – мин.св.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – (да) сложа)       

            • заскрежи – мин.св.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – (да) заскрежа)

            • полудяха – мин.св.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – (да) полудея)

            • видяха – мин.св.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – (да) видя)

Глаголи от несвършен вид

            • траеше – мин.несв.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – трая)

            • продължаваше – мин.несв.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – продължавам)

            • се ръси – сег.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – ръся)

            • произвеждаше – мин.несв.вр., 3л., ед.ч., (осн.ф-ма – произвеждам)

            • подхлъзваха се – мин.несв.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – подхлъзвам се)

            • падаха – мин.несв.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – падам)

            • ставаха – мин.несв.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма ставам)

            • въргаляха се – мин.несв.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – въргалям се)

            • замерваха се – мин.несв.вр., 3л., мн.ч., (осн.ф-ма – замервам се)

Kiss Навярно откри връзката между глаголното време и вида на глагола  в минало свършено време се употребяват глаголи от свършен вид, а в сегашно и минало несвършено време  глаголи от несвършен вид.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане