Страница 89

Зад. 40 Глаголи от свършен вид в текста:

            • щракна – образуван е от несвършения глагол щракам с наставка –н –(а);

            • попита – образуван е от несвършения глагол питам с представка по-.

 

Зад. 41 глаголи от несвършен вид                                    глаголи от свършен вид

                        тръгвам                                          (да) тръгна (с наставка)

                        мисля                                               (да) помисля (с представка)

                        пея                                                    (да) изпея (с представка)

                        грея                                                  (да) грейна (с наставка)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            • Трябва не само да науча новата песен, но и да я изпея в час, защото иначе може да имам двойка по музика.

            • Ще си помисля дали да дойда на екскурзията.

 

Зад. 42 Прилики: в основата на смисъла стои едно действие: а) носене; б) греене. Разлики: представките, употребени за образуване на глаголи от свършен вид донеса, подгрях, внасят допълнителна информация,
катоконкретизират действието: донеса (ще я взема от някъде и ще я донеса); подгрях (стоплих до определена температура).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане