Страница 90

Зад. 43 Наставките, с които са образувани глаголите от несвършен вид, са оцветени в червено.

            Ранна сутрин. Сънено отварям очи, но все още нищо не виждам. Тъмно е. Бързо се обличам, измивам се и отивам в кухнята. За съжаление времето за закуска е много малко. Хапвам от филията хляб с масло, отпивам от чая и хуквам към училището.

 

Зад. 44 допра (той ще допре I спр.) – допирам (той ще допира III спр.)

            посегна (той ще посегне I спр.) – посягам (той ще посяга III спр.)

            нанеса (той ще нанесе I спр.) – нанасям (той ще нанася III спр.)

            купя (той ще купи II спр.) – купувам (той ще купува III спр.)

            погледна (той ще погледне III спр.) – поглежда (той ще поглежда III спр.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане