Страница 91

Зад. 45Първите две изречения в текста по състав са сложни съчинени. Глаголите в тях (гъстееше,продължаваше, диша, шляпаха, ставаше) са от несвършен вид.

            Третото изречение е сложно смесено. Глаголи от несвършен вид са мислех, падна, вървяхме, сгъстяваше, струваше, а от свършен вид – да споделя, да започна.

            ♦ Глаголите от свършен вид са употребени в подчинените допълнителни изречения (… са споделя нелепицата; … да започна такъв разговор).

.

Зад. 46 Текст А. Зад Миховата воденичка светулки ходят в здрача – жълти въгленчена. Минеш ли над брега, завиеш ли през върбите – ще лавнат будните кучета. Но къде е воденицата?(Ангел Каралийчев)

                  Текст Б.       Настане вечер – месец изгрее,

                                Звезди обсипят свода небесен;

                                Гора зашуми, вятър повее,

                                Балканът пее хайдушка песен!    (Христо Ботев)

            ♦ Подчертаните глаголи са от свършен вид в сегашно време. Чрез тях се изразяват често повтарящи се действия и се постига картинност и нагледност при представянето на отделните детайли на описанието.  

            Глаголите, изписани с удебелен шрифт, са от несвършен вид.                                                                                                                                                                                                                                                                            .

Зад. 48 Никога не декламирам правилно правилно стихотворенията, които учим по литература.

            У дома винаги е весело, когато за Коледа дядо и баба дохождат на гости от село.

            Когато ходя на ресторант, предпочитам да сядам по-близо до оркестъра.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                          

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане