Страница 94

Зад. 53 Текст А. е откъс от урочна статия – научен текст. Основната му функция е информанивната. Изявителното наклонение е предпочитано при предаване на установени факти и научни истини.

            Текст Б. е описание; откъс от художествен текст. Основната му функция е естетическата. Чрез изявителното наклонение се постига по-голяма експресивност на изказа.

 

Зад. 54 Отг. б)

            В текста са употребени глаголни форми в изявително наклонение –  за сегашно време (да превземе, чува), за мин.несв.вр. (излизаше, пълзеше, можеше, отразяваше, излитаха, изпълваха, правеше) и за мин.предв.вр. (бяха прекарали).

 

Зад. 55  Ученикът е предпочел изявително наклонение, защото разказва лично преживяване.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане