Страница 96

Зад. 57Глаголни форми в повелително наклонение, употребени в текста:

            • оставете (ме) – 2л., мн.ч.

            • прибирайте (се) – 2л., мн.ч.

Останалите глаголни форми са в изявително наклонение:

            • закъснели сте – мин.неопр.вр., 2л., мн.ч.

            • произнесе – мин.св.вр., 3л., мн.ч.

            • се прибирам – сег.вр., 1л., ед.ч.

            • чакаше – мин.несв.вр., 3л., ед.ч.

 

Зад. 58Глаголни форми в повелително наклонение, употребени в текста:

            • вдъхни – проста глаголна форма; образувана е като към основата на глагола е прибавено и: да вдъхна вдъхни

            • да (се) бори – сложна глаголна форма; образувана е от формата за сегашно време на глагола боря (се) с частицата да;

            • подкрепи – проста глаголна форма; образувана е като към основата на глагола е прибавено и: да подкрепя подкрепи

            • да (си) найда – сложна глаголна форма; образувана е от формата за сегашно време на глагола (да) найда с частицата да.

 

Зад. 59 В текста са предпочетени глаголни форми в повелително наклонение (разтегни, хвани, опитай), защото основната функция на текста е апелативна (призовава да бъдат изпълнени действията).

 

Зад. 60 ♦ Положителни форми за повелително наклонение:

            • почакайте ме

Отрицателни форми за повелително наклонение:

            • не смятай  форма, образувана от положителната форма (смятай) с отрицателната частица не;

            • недей (ме) пита  форма, образувана от повелителната форма недей (повелителна форма от някогашен глагол дея) и особена неизменяема глаголна форма пита;

            • не напоявайте – форма, образувана от положителната форма (напоявайте) с отрицателната частица не.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане