Страница 97

Зад. 61 Форми на повелително наклонение:

            • напиша – напиши, напишете, да напиша, нека да напиша; глаголът е от свършен вид (аз (да) напиша) и затова от него не могат да се образуват отрицателни форми на повелителното наклонение

            • мълча – мълчи, мълчете, да мълча, нека мълча, нека да мълча, не мълчи, недей мълча, недей да мълчиш

            • искам – искай, искайте, да искам, нека искам, нека да искам, не искай, недей иска, недей да искаш

Недей да мълчиш, когато те питат!

 

Зад. 62 Отг. г)

Недейте говорете е неправилна форма.

Редактиран вариант: Не говорете по време на урока!

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане