Страница 98

Зад. 63 Глаголни форми за условно наклонение в текста:

            • не бих могъл – сложна форма; образувана е от формата на спомагателния глагол съм – бих, и минало свършено деятелно причастие на глагола мога;

            • обрисвах – проста форма; образувана от глагола (да) обриша (обърша) с наставка -ва;

            • бих показал – сложна форма; образувана е от формата на спомагателния глагол съм – бих, и минало свършено деятелно причастие на глагола (да) покажа;

            • би отишъл – сложна форма; образувана е от формата на спомагателния глагол съм – би, и минало свършено деятелно причастие на глагола (да) отида;

            • би намерил – сложна форма; образувана е от формата на спомагателния глагол съм – би, и минало свършено деятелно причастие на глагола (да) намеря;

            • гръмвам – проста форма; образувана от глагола (да) гръмна с наставка -ва.

Чрез формите за условно наклонение действието е представено като възможно.

 

Зад. 64 Глаголни форми за условно наклонение в текста:

            • би слязъл – сложна глаголна форма

            • ядва – проста глаголна форма

            • бихме решили – сложна глаголна форма

 

Зад. 65 Текстът има за цел да даде съвети на читателя как може да бъде обзаведен аквариум за екзотични рибки. Целта на текста обуславя и употребата на повелителни (купете, покрийте, не отглеждайте) и условни (бихте постъпили, би трябвало) глаголни форми.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане