Страница 99

Зад. 66 • множествено число: пели, смели се, легнали;

             • единствено число: легнала

Всички форми са в 3. лице и затова спомагателният глагол съм е изпуснат.

 

Зад. 67 преизказно – повторно изказано

Марфемен разбор: преизказно

1. Преизказно преизказна; о е окончание

2. Сродни думи : преизказно, изказвам, изказ, доказвам, доказателство, казвам; каз е коренът на думата

3. Думата съдържа две представки пре и из (пречупвам, изчаквам)

4. Между корена и окончанието стои наставката н.

пре-из-каз-н-о   

Виж  Морфемен разбор

 

Зад. 68направили – направих направил

            • дошло – дойдох  → дошъл

            • нарамил – нарамих  → нарамил

            • отишъл – отидох  → отишъл

            • влезнал – влезнах  → влезнал

            • седнал – седнах  → седнал

            • съгледали – съгледах  → съгледал

            • изскочили – изскочих  → изскочил

            • почнали – почнах  → почнал

Всички форми са минали свършени причастия, а те са образувани от минало свършено време на дадения глагол.

Ако при преизказните глаголни форми в се употребят форми на спомагателния глагол, текстът ще се промени. Тогава той ще бъде в минало неопределено време и ще придобие друг смисъл.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане