Страница 100

Зад. 69 Преизказни форми на глаголите играя и мисля: 

            • сегашно време: играя (изявително наклонение) – играл, -а, -о съм (преизказна глаголна форма)

            • минало неопределено време: играл съм (изявително наклонение) – бил, -а, -о съм играл, -а, -о (преизказна глаголна форма)

            • минало несвършено време: мислех (изявително наклонение) – мислел, -а, -о съм (преизказна глаголна форма)

            • минало предварително време: бях мислил (изявително наклонение) – бил съм мислил (преизказна форма)

 

Зад. 70 В текста са използвани изявителни (а налице, има) и преизказни глаголни форми започнали, решили). С глаголи в изявително наклонение се представят дейктвия, които стават пред говорещия, а с преизказни глаголни форми се изрезяват действия, които са станали в миналото и за които журналистът научава от своите събеседници.

Kiss Говорещият е журналист, защото това е откъс от медиен текст. Виж долу вдясно – из печата.

            • решили  минало свършено деятелно причастие, мн.ч.; преизказна форма на минало свършено време (реших – решил)

            • се включил – минало свършено деятелно причастие, мн.ч. преизказна форма на минало свършено време (се включих – се включил)

 

Зад. 71 Откъсът е от научен текст с историческа тематика. За да се представят отдавна минали събития, на които авторът не е бил свидетел, са използвани преизказни глаголни форми: се появили, побързали, поискали.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане