Страница 101

Зад. 73 Редактиран вариант :

           Баба Илийца тръгнала през нощта към реката, зад която я чакал бунтовникът. Тя била много смутена от срещата със сприхавия калугер в манастира. Скоро стигнала до реката, но минала покрай брега, защото се страхувала да върви през селото. Илийца уплашено погледнала към Искъра. Ладията стояла на брега.

Примери за правописни и пунктуационни грешки:

ноща вместо нощта   Двойно Т и ЩТ

Скоро стигнала до реката, но минала покрай брега, защото… (защото въвежда ново изречение; пред защото обикновено се пише запетая)

Неуместни повторения: в третото изречение – но мина покрай; я беше страх да мине

 

Зад. 74 Отг. б)

Девойката винаги носела скъпи бижута.

Редактиране на допуснатите грешки:

Отг. а) Преди години всеки ден играел на топка.-

Отг. в) На младини често чупел дясната си ръка.

Отг. г) Дълги години те редовно си пишели писма.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане