- Страница 104

Зад. 81 В текста чрез сегашно време (извиват, влачат, срещат се,зависи,изместват и др.) обобщено се представят научни факти и установени закономерности. Обобщено сегашно време

           ♦ Термини и терминологични словосъчетания, употребени в текста: влечуги,   гръбначни животни, костна броня, рогови плочки, полярните области на Земята, студенокръвни животни, температура, мезозойска ера.

 

Зад. 82 Несвидетелското отношение е изразено с преизказни глаголни форми (обновили, въвели). Същите отдавна отминали събития могат да бъдат предадени и с глаголни форми за сегашно време. Сегашно историческо време.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане