- Страница 107

Зад 87 Текстът „Четирилистна детелина“ се състои от 11 изречения.

Изречението Помня тиха поляна, покрита със трептяща зелена коприна е просто, разширено, едносъставно, съобщително. Подлогът аз не е изразен словесно.  

 

Зад. 88 щастлив [ш т а с т л и ф]  

 

Зад 89 ♦ Морфологичен анализ – определяме думата като част на речта и граматичните ú признаци:

            • четирилистната – прил.име, ж.р., ед.ч., чл.

            • денят – същ.име, м.р., ед.ч., чл.

            • открих – гл., 1 л., ед.ч., мин.св.вр.

Морфемен анализ – изясняваме морфемния състав на думата

четирилистната: четири-лист-н-а-та

           • та – определителен член

           • а – окончание (четирилистна – четирилистни)                                            

думата е сложна – съдържа два корена:

            • четирилистна – четиричетириъгълен

            • четирилистна – разлиствам – лист

            • н – наставка (стои между корена и окончанието)

денят: ден-ят

            • ят – определителен член

            • денят – ден – онзиденшен; корен ден

открих: от-кри-х

            • х – окончание за 1 л., ед.ч., мин.св.вр.

            • открих – скрит – закрит; корен кри

            • от - представка

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане