- Страница 108

Зад. 90 Нормата, на която се основава правилото за съгласуване на определението с определяемото, е синтактична.

 

Зад. 91Той има двама сина. Правилно: Той има двама синове. Особена форма

Иванова, Вие сте получила документите?  Правилно: Иванова, Вие сте получили документите? Учтива форма

 

Зад. 92 Отг. б)

Редактиран вариант: Тя си служи с английски и френски език.

 

Зад. 93 Текстът е аргументативен. Ученикът защитава тезите, че:

            • без книгите нас нямаше да ни има като народ и държава

            • днес книгата не е единственият източник на знания

В изречението Любимата си книжка знаех наизуст и обичах да я разлиствам и „чета“ са спазени всички правила. Думата чета е поставена в кавички, защото е употребена по особен начин. Говорещият не чете, а си повтаря наум наученото наизуст.

Единственият е членувано с пълен член, защото е част от съставното именно сказуемо е единственият източник.

Безценни – пише се с двойно Н, защото е форма на безценен. Двойно Н; изговор [бесценен] звукът [з] се обеззвучава под влияние на [ц].

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане