- Страница 110

Зад. 96 • Текстът е предназначен за медийната сфера на общуване.

            • Тема на текста е новият роман на Антон Дончев, издаден в стохиляден тираж

            Текстът има за цел да информира (информативна функция), в същото време авторът изразява отношението си към писателя (естетическа функция) и към литературния факт.

            Езикови средства, чрез които е реализирана информативната функция на текста: съществителни имена: роман, продължение, книги, писател, трилогия

            Езикови средства, чрез които е реализирана естетическата функция на текста: световен писател, мъдростта и въображението на писателя; жаждата и любовта на читателя

            Възможно заглавие на текста: Нов роман на Антон Дончев, издаден в стохиляден тираж

 

Зад. 97 Литературата е съавторство, защото творбата изпълнява предназначението си тогава, когато срещне читателя, когато идеите, мислите, чувствата на писателя намерят отклик в душата на читателя. Тази мисъл писателят Антон Дончев изразява красиво и поетично: Два потока не енергия се сливат (…) мъдростта и въображението на писателя с жаждата и любовта на читателя.

            прожектор – мощен осветителен уред, който насочва светлината като сноп лъчи.

 

Зад. 98 В текста преобладават глаголи в изявително наклонение. Чрез тях действията се представят като реално извършвани.

            издаде – мин.св.вр., 3 л., ед.ч., I спр., деятелен залог

            пише – сег.вр., 3 л., ед.ч., I спр., деятелен залог

            вярва – сег.вр., 3 л., ед.ч., I спр., деятелен залог

 

Зад. 99 Основно глаголно време – сегашно време

            Допълнително глаголно време – минало свършено време

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане