- Страница 112

Зад. 107Един незабравим ден от ваканцията

            Случката, която ще разкажа, се случи през миналия юни. Заминавахме за морето. По пътя се спука гума. Сменихме я и продължихме. След около два часа път пристигнахме. Там отседнахме в бунгала. Бяхме на около трийсет метра от морето. Имаше пет хубави слънчеви дни, но другите пет бяха мрачни. След приключванена смяната заминахме за дома. Пристигнахме без аварии. За мен това беше весело преживяване.

 

Зад.108  Ученикът не е разбрал смисъла на баснята – нима може да става дума за приятелство между героите (змията мисли, че костенурката е отвратително същество, а костенурката, че змията е неприятна). Змията и костенурката не извършват това, което искат, защото се страхуват от последствията. И двете разбират, че ако искат да оцелеят, трябва да направят компромиси и не трябва да се поддават на чувствата си.

С преизказните глаголни форми се представят действия, на които говорещият не е свидетел. Образувани са от миналите свършени деятелни причастия на съответните глаголи (стигнали, можела, навила, поела, мислела и др.)

Глаголни форми в условно наклонение: бих направила, бих пуснала.

Формите са сложни. Образувани са от формата на спомагателния глагол съм – бих, и минало свършено деятелно причастие на глаголите (да) направя – направила и (да) пусна – пуснала.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане