Страница 60

Зад. 1 Отг. Г)

Каруцата подрънкваше тежко, глухо, навярно възлизаше някоя баирчинка. Втората запетая отделя простите изречения в състава на сложното.

 

Зад. 2 Отг. В)

Тогава се сепваше виновно, ала след миг се овладяваше и пак се ухилваше. Пред съюза ала се пише запетая.

 

Зад. 3 Отг. Г)

Когато истината е неприятна, се иска кураж, за да я приемеш. Пред подчинителния съюз за да се пише запетая.

 

Зад. 4 Отг.Б)

Искам това, да опитам отново. Има запетая пред съюза да, защото пред него стои думата това.

 

Зад. 5 Отг. Г)

Като се усмихнах неволно, аз се запътих с дълги весели скокове по посока на непознатите звуци. Подчиненото изречение стои пред главното и трябва да бъде отделено със запетая.

 

Зад. 6 Отг. А)

Момичето, което ще дойде, е моя приятелка. Подчиненото изречение стои между частите на главното и трябва да бъде отделено от двете страни със запетаи.

Тест Пунктуация

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане