Страница 61

Surprised Подчинените изречения са подчертани, а съюзните думи са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 7 • Утре, при условие че свърша навреме, ще те посрещна от училище.     UndecidedПодчиненото изречение стои между частите на главното.

Тя, въпреки че я предупредих, закъсня за срещата.       WinkПодчиненото изречение стои между частите на главното.

Имаше този навик, да се появява неканен на студентски събирания.       UndecidedПред съюза да стои словосъчетанието този навик.

Щурците обикновено показваха навън само главите си, за да ги пекат на слънцето.        WinkПред за да се пише запетая.

Тази жена, след като беше изчезнала задълго, се появи отново на нашата улица.       UndecidedПодчиненото изречение стои между частите на главното.

През това време змията, като се плъзгаше леко върху водната повърхност, излезе на брега и се скри в храстите.        SurprisedПодчиненото изречение стои между частите на главното.

Само пътят, по който някога минаваха пленниците, беше същият.        WinkПодчиненото изречение стои между частите на главното.

Леха латинки красеше входа, по чиито стъпала прецъфтелият трендафил беше изронил листата си.      KissПред по чиито се пише запетая.

Но този път, когато най-сетне се мярна силуетът на вълчицата, той изпита желание пръв да нападне.       UndecidedПодчиненото изречение стои между частите на главното.

Когато дойдоха трети път, човекът с градските дрехи носеше трион.        UndecidedПодчиненото изречение стои пред главното.

Отново почувствах усещанито как потрепервам вътрешно.       WinkПред въпросителна дума (употребена еднократно) не се пише запетая.

И досега не мога да осъзная какво съм почувствал в този миг.       UndecidedПред въпросителна дума (употребена еднократно) не се пише запетая.

.

Зад. 8 А. Щом се оправи времето, ще тръгнем на запад. Когато се оправи времето, ще тръгнем на запад.

Ще ти се обадя, щом свърша. Ще ти се обадя, когато свърша.

Щом се стъмни, всички се прибраха. Когато се стъмни, всички се прибраха.

Полето опустя, щом настъпи зимата. Полето опустя, когато настъпи зимата.

Б. Оправи ли се времето, ще тръгнем на запад. Ако се оправи времето, ще тръгнем на запад.

Ще ти се разсърдя разбера ли това. Ще ти се разсърдя, ако разбера това.

Падне ли мрак, селото сякаш заспива. Щом падне мрак, селото сякаш заспива.

Всяка сутрин тръгна ли навреме, срещам все този непознат човек. Всяка сутрин, ако тръгна навреме, срещам все този непознат човек.

Кажат ли ми това, ще съм най-щастливият човек. Ако ми кажат това, ще съм най-щастливият човек.

 

Зад. 9 Подчинените изречения не са отделени със запетая, защото пред съюзната връзка стои уточняваща дума (оцветена е в червено).

Ще отида само ако ме поканят

Ще отида дори (даже) ако не ме поканят.

Успях да отида едва когато се стъмни.

Обадих се само (тъкмо, точно) защото това беше наистина важно.

Написах писмо именно (само, точно) защото държа на това.

 

 

 

Administrator12Yc

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане