Страница 84

Зад. 1 Отг. в)

            Птицата летеше  (аз летя) устремно нагоре.

Зад. 2 Отг. в)

            По улицата минаха (аз (да) мина) усмихнати момичета.

Зад. 3 Отг. б)

            • изтичам – аз (да) изтичам

            • погледна  аз (да) погледна

            • вържа  аз (да) вържа

            • литна  аз (да) литна 

Зад. 4 Отг. г)

            • тичаха  аз тичам 

Зад. 5  Преобразуване на глаголите от несвършен вид в  глаголи от свършен вид и обратно.

        а) пиша (аз пиша несв. вид напиша (аз (да) напиша св. вид написвам  несв. вид

            чета (аз чета несв. вид прочета (аз (да) прочета св. вид прочитам  несв. вид

            ходя (аз ходя несв. вид проходя (аз (да) проходя св. вид прохождам  несв. вид

            пея (аз пея несв. вид  изпея (аз (да) изпея св. вид изпявам  несв. вид

            вървя (аз вървя несв. вид  извървя (аз (да) извървя св. вид  извървявам  несв. вид

                Преобразуване на глаголите от свършен вид в глаголи от несвършен вид. 

       б) кажа  св. вид казвам  несв. вид

            купя  св. вид  купувам  несв. вид

            видя  св. вид  виждам  несв. вид

            кача св. вид  качвам  несв. вид

            реша  св. вид  решавам  несв. вид

Зад. 6 Surprised Глаголите от свършен вид се изписани с удебелен шрифт, а от несвършен са подчертани.  

           А. Шибил ясно виждаше две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами. Той стана, тръгна подир тези очи и тази усмивка и повече ни се обърна назад.   (Йордан Йовков) 

           • виждаше  аз виждам  несв. вид

           гледат  аз гледам  несв. вид

           стана аз (да) стана  св. вид

           тръгна аз (да) тръгна  св. вид

           не се обърна аз (да) се обърна  св. вид

          Kiss И чрез употребата на глаголи от свършен вид Йовков внушава необратимостта на действията на  Шибил. Обърни внимание на  глаголите от несвършен вид (виждаше, гледат) – действията (все свързани с Рада), изразени с тях са отворени, не са представени с техния край. Ако не си прочел този изключителен разказ, побързай. "Шибил" е разказ за голямото зло, голямата любов и неизбежното наказание за стореното зло.

           Б. Ние кривнахме из алеята и всичко се загуби; усилва се само подземното бумтене. Колите спряха. Слязохме и по указанието на водача тръгнахме из една пътека между дърветата.  (Алеко Константинов)

           кривнахме аз (да) кривна  св. вид

           се загуби аз (да) се загубя  св. вид

           усилва се аз (да) се усиля  св. вид

            спряха аз (да) спра  св. вид

           • слязохме аз (да) сляза  св. вид

           тръгнахме (да) тръгна  св. вид

          Surprised Чрез употребата на глаголи от свършен вид Алеко Константинов сгъстява действието, прави го по-напрегнато и внушава нетърпението на разказвача, очакващ да се срещне с чудото на Ниагара.

  

  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане